Vizyon - Misyon

 

Vizyon

             

ERNAM’ın vizyonu, Erciyes Üniversitesi’nde nanoteknoloji çalışmaları konusunda bir mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır. Merkezin etki alanının Kayseri ve civarından başlayıp, önce Türkiye sonrasında ise dünyayı kapsaması ve nanoteknoloji ile ilgili eğitim, araştırma ve araştırmacı alt yapısı, bilimsel yayın, patent, ticari ürünlerin geliştirilmesi alanlarında Erciyes Üniversitesinin evrensel ölçütlerde saygın bir kurum haline getirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

             

Misyon

             

 • Nanoteknoloji konusundaki çalışmalar için gerekli laboratuvar imkanlarının Erciyes Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki akademisyenler ile kamu ve özel sektördeki araştırmacıların hizmetine sunulması,            
 • Fiziki laboratuvar altyapısının nanoteknoloji alanındaki süregelen gelişmelere uygun olacak şekilde sürekli geliştirilmesi,
 • Nanoteknoloji konusunda ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile araştırma projelerinin geliştirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası ikili işbirlikleri ile diğer nanoteknoloji araştırma merkezleri ile koordinasyonun sağlanması,
 • Üniversite ve sanayi işbirliği ile projelerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak
 • Çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmasının koordine edilmesi,
 • Erciyes Üniversitesi’nde nanoteknoloji alanında çalışan araştırmacıların koordinasyonunun sağlanması,
 • Erciyes Üniversitesi’nde nanoteknoloji alanındaki lisansüstü çalışmaları için gerekli akademik ve laboratuvar altyapılarının oluşturulması,
 • Hem Üniversite’de hem de toplumda farkındalık oluşturarak her seviyeden öğrencilerin nanoteknoloji konusundaki araştırmalara teşvik edilmesi,
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerine, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim verilmesi ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına katkıda bulunması,
 • Nanoteknoloji alanındaki önemli araştırmacıların katılımıyla seminer, çalıştay ve kısa süreli araştırma ziyaretlerinin düzenlenmesi,
 • Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenlenerek bilimsel ve uygulamalı çalışmalara teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
 • [23.11.2017]Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Ernam Gezisi
 • [09.11.2017]Endüstriyel Biyoteknoloji’de 3. Dalga ve Hayat Kimya Ar-Ge Merkezi Faaliyet Alanları
 • [30.10.2017]Nanotıp ve Nanoskopide İleri Seviye Çalıştayı AWNN-2018
 • [30.05.2017]Dr. Canan Dağdeviren Ernam Ziyareti
 • [12.05.2017]Dr. Canan DAĞDEVİREN Konferansı
 • [13.03.2017]Dr. Aziz GENÇ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Semineri
 • [09.03.2017]ERNAM”da Geliştirilen Patente Altın Madalya
 • [06.02.2017]2016 Yılı “TÜBA Ödülleri”
 • [06.02.2017]UNAM Ziyareti
 • [26.12.2016]Abdullah Gül Üniversitesi Ernam Gezisi
 • [22.10.2015]Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Mühendisliği’nin Büyük Başarısı
Adres : Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Talas / KAYSERİ
Telefon : +90 352 437 93 21 +90 352 207 66 66 / 13800
Faks : 0352 437 93 22
Mail : ernam@erciyes.edu.tr