ERNAM’ın temel faaliyet alanları

             

 • Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalar için gerekli fiziki laboratuvar şartlarının oluşturulması, faaliyete geçirilmesi ve devamlılığının sağlanması,
 • Merkez alt yapısını geliştirmeye yönelik projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi,
 • Üniversite sanayi işbirliğini arttıracak organizasyonların düzenlenmesi,
 • İlgili kamu kuruluşları ve diğer üniversite araştırma laboratuvarları ile işbirlikleri oluşturulması,
 • Dünyadaki diğer araştırma merkezleri işe işbirlikleri geliştirmek,
 • Toplumun nanoteknoloji konusunda bilinçlendirilmesi,
 • Lisans üstü öğrencilerinin, tezlerini nanoteknoloji alanında yapmasına teşvik etmek ve bu çalışmalar için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Nanoteknoloji alanında seminer, eğitim, çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek,
 • [23.11.2017]Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Ernam Gezisi
 • [09.11.2017]Endüstriyel Biyoteknoloji’de 3. Dalga ve Hayat Kimya Ar-Ge Merkezi Faaliyet Alanları
 • [30.10.2017]Nanotıp ve Nanoskopide İleri Seviye Çalıştayı AWNN-2018
 • [30.05.2017]Dr. Canan Dağdeviren Ernam Ziyareti
 • [12.05.2017]Dr. Canan DAĞDEVİREN Konferansı
 • [13.03.2017]Dr. Aziz GENÇ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Semineri
 • [09.03.2017]ERNAM”da Geliştirilen Patente Altın Madalya
 • [22.10.2015]Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Mühendisliği’nin Büyük Başarısı
Adres : Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Talas / KAYSERİ
Telefon : +90 352 437 93 21 +90 352 207 66 66 / 13800
Faks : 0352 437 93 22
Mail : ernam@erciyes.edu.tr