İŞİN NİTELİĞİ                                    

BİRİM

FİYATI  (TL)      

SAAT

MİKTAR        

İSTEK

FORMU       

Temiz Oda (Clean Room) :      
Temiz Oda Kullanımı  150,00 Gün Form
Islak Ünite Kullanımı 150,00 Gün Form
Mask Aligner (Maske Hizalayıcı) 80,00 Saat Form
Confocal Mikroskobu 70,00 Saat Form
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) :      
Sem Görüntü Alma 160,00 Saat Form
Sem - EDX Analizi  *Makale Linki 40,00 Adet Form
Sem - Mapping     50,00 Adet Form
Sem - Kaplama 55,00 Adet Form
Diğer Analizler :      
Kuartz Kristal Mikroterazi (QCM) ( Sensörsüz ) *Makale Linki 200,00 Saat Form
Atomik Kuvvet Mikroskobu ile Yüzey Analizi 175,00 Saat Form
Raman Spektrometre Cihazı Kullanımı   *Makale Linki 150,00 Saat Form
Elipsometre Cihazı Kullanımı  40,00 Adet Form
Temas Açısı Ölçümü *Makale Linki 120,00 Saat Form
Parçacık Boyut Ölçümü (Dinamik ışık şaçılımı) 60,00 Adet Form
Zeta Potansiyel Ölçümü (Zetaziser)  80,00 Adet Form
UV-VIS Spektrometre ile Tarama Analizi *Makale Linki 40,00 Adet Form
Electrospinning Cihazı Kullanımı  200,00 Saat Form
Çif Burgu Ekstrüder Cihazı Kullanımı *Makale Linki 150,00 Saat Form
Tek Burgu Ekstrüder Cihazı Kullanımı *Makale Linki 150,00 Saat Form
Tek Burgu Eksrüder + Blown Film Kullanımı *Makale Linki 200,00 Saat Form
İnce Film Kaplama Sistemleri :      
ICP-CVD   *Makale Linki 120,00 Saat Form
Termal Evaporatör 90,00 Saat Form
Dödürerek kaplama (spin-coating) *Makale Linki 40,00 Adet Form

 

   Not: Fiyatlarımız KDV hariç verilmiş olup üzerine ayrıca KDV eklenecektir.                          

            Erciyes üniversitesi personeline %50 indirim uygulanır.                                               Fiyat Listesi

            Diğer üniversite personeline %30 indirim uygulanır. 

(*Makale Linki :  Ernam'da ilgili cihaz ile yapılmış bir çalışma örneği.

  • [23.11.2017]Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Ernam Gezisi
  • [09.11.2017]Endüstriyel Biyoteknoloji’de 3. Dalga ve Hayat Kimya Ar-Ge Merkezi Faaliyet Alanları
  • [30.10.2017]Nanotıp ve Nanoskopide İleri Seviye Çalıştayı AWNN-2018
  • [30.05.2017]Dr. Canan Dağdeviren Ernam Ziyareti
  • [12.05.2017]Dr. Canan DAĞDEVİREN Konferansı
  • [13.03.2017]Dr. Aziz GENÇ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Semineri
  • [09.03.2017]ERNAM”da Geliştirilen Patente Altın Madalya
  • [22.10.2015]Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Mühendisliği’nin Büyük Başarısı
Adres : Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Talas / KAYSERİ
Telefon : +90 352 437 93 21 +90 352 207 66 66 / 13800
Faks : 0352 437 93 22
Mail : ernam@erciyes.edu.tr