26 Mayıs 2022, Perşembe ERÜ | Bapsis | Avesis
Ara: +90(352) 437 93 21
EnglishEnglish
Hemen Üye Ol !
  1. Anasayfa
  2. Yürütülen Araştırma Faaliyetleri

ERNAM’da Yürütülen Araştırma Faaliyetleri

Merkezimizde nanoteknolojinin farklı alanlarında çalışmalar giderek artan bir yoğunluk ve çeşitlilik ile devam etmektedir. Merkezimizde yürütülen araştırma konularından örnekler şu şekildedir.


Nanoüretim Yöntemleri

Yüzeyler üzerinde boyutları 1-100 nm arasında yapıların üretimi birçok uyulama alanı ve bilimsel çalışma için hayati öneme sahiptir. Merkezimizde yeni nanoüretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve mevcut yöntemlerin entegrasyonu ile hibrit yaklaşımların geliştirilmesi konusunda araştırmalar devam etmektedir. Konvansiyonel litografi, yumuşak litografi, yüksek çözünürlüklü baskılama ve kendiliğinden düzenlenme sonucu yüzeyler üzerinde nano boyutta desenler merkezimizde üretilebilmektedir.


Polimer tabanlı nanokompozitlerin eldesi ve Elektrokromik aygıtlarda kullanımı

Sentezlenmekte olan iletken tabanlı polimerlerin sentezi sırasında ortama ilave edilen nanopartiküller ile oluşturulan filimlerin renk değiştirme özellikleri ve nanopartiküllerin etkisinin incelenmesi yapılmaktadır.


Lityum iyon pilleri

Günümüzde elektronik cihazların hayatımızdaki yeri arttıkça, şarj edilebilir lityum iyon pillerinin önemi de giderek artmaktadır. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip uzun ömürlü pillerin geliştirilmesi yeni anot ve katot malzemelerinin geliştirilmesine bağlıdır. ERNAM’da yürütülen çalışmalarda LiMn2O4 bazlı ve nanoyapılı yeni katot malzemelerinin geliştirilmesi konusunda araştırmalar yürütülmektedir. Bu yolla pillerin güç yoğunluğunun ve şarj-deşarj döngü dayanıklılığının arttırılması amaçlanmaktadır.


Süperhidrofobik kaplamalar

Su ve diğer sıvılara karşı yüksek mertebede iticiliğe sahip yüzeyler  son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Süperhidrofobik ve süperoleofobik yüzeyler olarak adlandırılan bu yüzeyler, kendiliğini temizleyen kaplamalardan gıda paketlemesine kadar geniş bir uygulama potansiyeline sahiptir. Merkezimizde  düşük maliyetli ve uygulanması kolay yöntemler ile süperhidrofobik ve süperolefobik kaplamalar üretilmektedir. Nanomalzeme esaslı karşımların spreylenmesi üretilebilen bu kaplamalar teorik limite yakın bir su iticilik özelliğine sahiptir. Geliştirdiğimiz yöntemlerin patentleme çalışmaları devam etmektedir.


Plazmonik nanopartiküllerin yüzeyler üzerinde düzenlenmesi

Metalik nanopartiküllerin boyut, geometri, ve birebirleriyle olan mesafeye bağlı olarak kontrol edilebilen optik özellikleri, yapısal renk üretiminden moleküler algılayıcılara kadar geniş bir uygulama alanı için büyük ilgi görmektedir. Merkezimizdeki çalışmalarda kolloidal olarak geniş ölçekte üretilebilen metalik nanopartiküllerin yüzeyler üzerinde konumlandırılması ve düzenlenmesiyle kompleks nanoyapıların üretimi hedeflenmektedir. Halen merkezimizde üretilen nanoyapıların sağladığı zenginleştirme ile Raman spektroskopisinde piko molar mertebesinde molekül tayini yapılabilmektedir.


Nano tabanlı katalizörlerin kullanımı

Grafen ve Grafen oksit üzerinde sabitlenen nanopartiküllerin katalizör özellikleri ve nano yapıların artan katalitik etkileirinin incelenmesi yapılmaktadır. Bununla birlikte Nanoflawer yapıdaki enzim katalizörlerin katalitik etkilerindeki farklılıklar incelenmektedir.


Grafen üretimi

Grafen, üstün elektriksel, mekanik, optik ve termal özellikleriyle oldukça ilgi çeken bir nanomalzedir. ERNAM’da grafen ince filmlerin uygulamalara uygun şekilde düşük sıcaklıklara üretimi gerçekleştirilmektedir. Düşük basınçlı indüklenmiş eşleşmiş plazma kimyasal buhar biriktirme (Inductively Coupled Plasma-ICP-LPCVD) yöntemi ile temiz odada gerçekleştirilen çalışmalarda 300 oC gibi oldukça düşük sıcaklıklarda grafen elde edilmiştir.