Başarılar&Faaliyetler

Yüksek yayın ve atıf performansı

ERNAM adresli >150 yayın(SCI İndeksli) 

Patentler

   10 başvuru

    ISIF’de 2 madalya

Projeler >100

Üniversite Sanayi işbirlikleri

Kamu kurumları ile işbirlikleri

Uluslararası işbirlikleri 

Yurt dışı deneyimi

Ödüller

  •     TÜBİTAK Teşvik
  •     TÜBA
  •     GEBİP
  •     BAGEP
  •     Mustafa Parlar