Analiz Başvuru Formları

TEMİZ ODA                                                                        İNCE FİLM KAPLAMA SİSTEMLERİ

1. Maske Hizalayıcı Kullanımı                                           1. Döndürerek Kaplama (Spin-Coating)

2. Temiz Oda Kullanımı                                                     2. ICP-CVD

3. Islak Ünite Kullanımı                                                    3. Termal Evaporatör

DİĞER ANALİZLER                   
                                         TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

1. Raman Spektrometre Cihazı Kullanımı                         1. SEM Görüntü Alma

2. Temas Açısı Ölçümü                                                      2. SEM - EDX Analizi

3. Kuartz Kristal Mikroterazi (QCM) ( Sensörsüz )             3. SEM - Mapping

4. Elipsometre Cihazı Kullanımı                                       4. SEM - Kaplama

5. Atomik Kuvvet Mikroskobu ile Yüzey Analizi

6. UV-VIS Spektrometre ile Tarama Analizi

7. Zeta Potansiyel Ölçümü (Zetasizer)

8. Parçacık Boyut Ölçümü (Dinamik ışık şaçılımı)

9. Electrospinning Cihazı Kullanımı.docx

10. Tek Burgu Ekstrüder Cihazı Kullanımı

11. Tek Burgu Eksrüder + Blown Film Kullanımı

12. Çift Burgu Ekstrüder Cihazı Kullanımı

Diğer cihaz kullanımları için lütfen merkez ile iletişime geçiniz.