Numune Kabul Şartları

1. Analizi yapılacak numuneler uygun kaplarda, dökülmeyecek veya akmayacak şekilde ve içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek bir ambalaj içerisinde getirilmeli veya gönderilmelidir. Ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim veya kod numarası mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen şartlarda getirilmeyen/gönderilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir ve bu durumda ortaya çıkan sorumluluklar analizi isteyen kişi/kuruluşa aittir.

2. Analiz için gönderilecek numuneler santrifuj vb. herhangi bir ön işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda olmalıdır.

3. Ön işlemlerin gerekli olması durumunda ayrıca görüşülmelidir. Bu işlem için ek ücret alınır.

4. Analiz sonuçları 15 gün içerisinde sadece analizi talep eden kişi veya kuruma teslim edilir.

5. Analiz süresi iş yoğunluğuna göre uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

6. Örneğe ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek yapısal bozunmalardan laboratuvarımız sorumlu tutulamaz.

7. Zehirli ve sağlığa zararlı numuneler Analiz İstek Formunda belirtilmelidir.

8. Erciyes üniversitesi ne gönderilen numuneler geri isteniyorsa, analizi talep eden 30 gün içerisinde birimimizden alınmalıdır. Erciyes Üniversitesi dışından gelen numuneler analiz tamamlandıktan sonra eğer geri isteniyorsa 30 gün içerisinde gönderilecektir.

9. Analiz sonuçları 1 yıl süre ile muhafaza edilir. Bu süre sonunda ek rapor verilmez.

10. Analiz sonuçları yalnızca laboratuvara teslim edilen numuneye aittir. Numunenin alınmasından laboratuvara teslim edilmesine kadar olan süreçten ve numunenin kaynağını temsil özelliğinden laboratuvarımız sorumlu değildir.

11. Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

12. Ödeme belgeleri laboratuvara ulaşmayan örneklerin sonuç raporları düzenlenmez.

13. Posta/kargo masrafı analizi talep edene aittir. Analiz sonrasında artan örnekler geri isteniyorsa sonuç raporu ile birlikte iade edilecektir.

14. Aynı numunenin üzerinde farklı analizlerin yaptırılması durumunda her analiz için listedeki uygun analiz formu doldurulmalı ve numuneler ilgili birimlere ayrı kaplar içinde teslim edilmelidir.

15. Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin ERNAM olduğu yayında belirtilmelidir.

16. Yapılan analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde çıkan sonuçlar, ilk sonuçları doğrularsa tekrar analiz ücreti alınır.

17. Analiz ile ilgili Analiz İstek Formu mutlaka eksiksiz olarak doldurulmalıdır.