pH metre

Marka: inoLab

Model: pH 7110

Açıklama: pH metre, çözeltideki hidrojen iyonu aktivitesini (asitlik veya alkalilik) ölçmek için kullanılır. Temel olarak, bir pH metre, pH'a duyarlı bir elektrota bağlı bir voltmetre ve bir referans (değişmeyen) elektrottan oluşur. pH'a duyarlı elektrot genellikle camdır ve referans genellikle bir gümüş-gümüş klorür elektrottur, ancak bazen bir cıva-cıva klorür (kalomel) elektrot kullanılır. İki elektrot bir çözeltiye daldırıldığında pil görevi görür. Cam elektrot, çözeltideki hidrojen iyonu aktivitesiyle doğrudan ilişkili bir elektrik potansiyeli (yük) geliştirir (25°C'de [77 °F] pH birimi başına 59,2 milivolt) ve voltmetre, cam ile referans elektrotlar arasındaki potansiyel farkı ölçer.

Sorumlu: Malzeme Mühendisi & Kimya Teknisyeni İsmail KILIÇ (İletişim: 0352 207 66 66 / 13822) (e-mail: ismailkilic@erciyes.edu.tr