UV-VIS Spektrometre

Marka: Perkin Elmer

Model: Lambda 25

Açıklama: UV-VIS spektroskopisi, bir numunenin ultraviyole (UV) ve görünür (VIS) aralıklarında çeşitli dalga boylarındaki elektromanyetik ışınlarla aydınlatıldığı bir absorpsiyon spektroskopisi türüdür. Maddeye bağlı olarak, UV veya görünür ışık ışınları numune tarafından kısmen emilir. Kalan ışık, yani iletilen ışık, uygun bir dedektör tarafından dalga boyunun bir fonksiyonu olarak kaydedilir. Dedektör daha sonra numunenin UV-VIS spektrumunu üretir.

Dalga boyu aralığı: 190-1100 nm

Çift ışın işleyişi: mevcut

Bant genişliği: 1 nm (sabit)

Çalışma Modları: Scanning, Wavelength Program, Timedrive, Rate, Quant, Scanning Quant

Uygulamalar: Rutin UV/VIS testi, sıvı analizi, Farmakope ve düzenleyici testler

Absorbans Aralığı (doğrusallık 0.99r2): 3.2A


Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. Berkay SARAYMEN (İletişim: 0352 207 66 66 / 13805) (e-mail: berkaysaraymen@erciyes.edu.tr)