Parçacık Boyutu / Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı (Zetasizer)

Marka: Malvern

Model: Nano ZS90

Açıklama: Zetasizer Nano serisi cihazlar, sıvı bir ortamdaki parçacıkların veya moleküllerin üç özelliğini ölçme yeteneği sağlar. Bu üç temel parametre partikül boyutu, zeta potansiyeli ve molekül ağırlığıdır. Sistemdeki benzersiz teknoloji, bu parametrelerin geniş bir konsantrasyon aralığında ölçülmesini sağlar ve önceden hizalanmış optiklere ve programlanabilir ölçüm konumuna, tekrarlanabilir ve doğru ölçümler için gerekli olan hassas sıcaklık kontrolüne sahiptir. İzoelektrik nokta belirleme analizi ile farklı pH’larda ölçülen zeta potansiyeli değerleri göz önünde bulundurularak kolloidal sistemin en az kararlı olduğu nokta belirlenir.

Partikül boyut ölçümü için numunenin maksimum boyut aralığı (çap) : 0.3 nm – 5 µm

Zeta potansiyeli ölçümü için numunenin maksimum boyut aralığı (çap) : 3.8 nm – 100 µm


Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. Berkay SARAYMEN (İletişim: 0352 207 66 66 / 13805) (e-mail: berkaysaraymen@erciyes.edu.tr)