Temas Açısı Ölçüm Cihazı

Marka: Biolin Scientific Attesion

Model: ThetaLite 101

Açıklama: Temas açısı ölçüm cihazı, damla görüntülerini kaydederek zamana bağlı damla şeklini otomatik olarak analiz eder. Damla şekli, sıvının yüzey geriliminin, sıvı ile sıvıyı çevreleyen ortam arasındaki yoğunluk farkının bir fonksiyonudur. Katı yüzeylerde, damla şekli ve temas açısı katının serbest yüzey enerjisine bağlıdır. Temas açısı, yüzey gerilimi, ara yüzey gerilimi ve serbest yüzey enerjisi ölçümleri; ıslanabilirlik, sıvı emilimi, sıvıyı yüzeyde tutma, sıvı yayılması, yüzey temizliği, yüzey heterojenliği, emülsiyon kararlığı vb. gibi malzeme özellikleri hakkında bilgi sağlar.

Sorumlu: Malzeme Mühendisi & Kimya Teknisyeni İsmail KILIÇ (İletişim: 0352 207 66 66 / 13822) (e-mail: ismailkilic@erciyes.edu.tr