Electrospinning

Marka: Inovenso

Model: Nanospinner Ne 300

Açıklama: Electrospinning (elektro eğirme) sistemleri, yüksek voltajlı bir güç kaynağı sayesinde oluşturulan yüksek elektrik alan içinde polimer çözeltilerinden nanolif (nanofiber) malzeme üretilmesini sağlayan sistemlerdir.

Sorumlu: Malzeme Mühendisi & Kimya Teknisyeni İsmail KILIÇ (İletişim: 0352 207 66 66 / 13822) (e-mail: ismailkilic@erciyes.edu.tr