Kül Fırını

Marka: ProTHErm

Model: PLF 120/7

Açıklama: Kül fırını, malzemeleri yakıttan ve ısı kaynağından yanma yan ürünlerinden izole ederken son derece yüksek sıcaklıklara ısıtmak için kullanılan bir laboratuvar cihazıdır. Çapraz kontaminasyon risklerini azaltmak ve spesifik özellikleri belirlemek için bir malzemenin izolasyonuna izin verir. Çok çeşitli yüksek sıcaklık uygulamaları için uygundur ve bir numunede ne kadar yanmaz ve uçucu olmayan içeriğin bulunduğunu belirlemesi gereken bilim insanları için çok önemli bir rol oynar. Bu ekipman aynı zamanda seramik, emaye kaplama, cam ve diğerleri gibi bir malzemenin yüksek sıcaklıklardaki kimyasal özelliklerini belirlemek için de kullanılır. Bazı ek ekipman uygulamaları arasında kül erime noktası analizi, lehimleme, ilaç incelemeleri ve tıbbi numunelerin ön işlemi, malzeme araştırması, nükleer yakıt imhası, kalite kontrolü ve su kalitesi analizi yer alır.

Sorumlu: Malzeme Mühendisi & Kimya Teknisyeni İsmail KILIÇ (İletişim: 0352 207 66 66 / 13822) (e-mail: ismailkilic@erciyes.edu.tr