İdari Personel
Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adı Soyadı
: İsmail KILIÇ
Görevi
: Malzeme Mühendisi & Kimya Teknisyeni
Telefon
: 13822
E-Posta
: ismailkilic@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Alper YILMAZ
Görevi
: Makine Mühendisi
Telefon
: 13815
E-Posta
: alper.yilmaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ramazan ÖZKAN
Görevi
: Mali İşler ve Muhasebe
Telefon
: 13806
E-Posta
: ramazanozkan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmail SAMURLU
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 13800
E-Posta
: ismailsamurlu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mehmet Hanifi ADIYAMAN
Görevi
: Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uzmanı
Telefon
: 13827
E-Posta
: mehmethanifiadiyaman@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Kadir GÖNCÜ
Görevi
: Destek Personeli
Telefon
:
E-Posta
: kadirgoncu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ayşen ERİŞEN
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 13813
E-Posta
: aerisen@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı