Raman Spektrometre

Marka: WITec

Model: Alpha M+

Açıklama: Toz veya ince film gibi katı malzemeler ile sıvı örneklerin Raman spektrumu alınabilir veya Raman haritalaması yapılabilir. 532 nm ve 785 nm dalgaboylu lazer ile ölçüm yapılabilmektedir.

Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. Menekşe ŞAKİR (İletişim: 0352 207 66 66 / 13804) (e-mail: meneksesarihan@erciyes.edu.tr)