Gizlilik Politikası

ZİYARETÇİ GİZLİLİK BEYANI

Ortak proje çalışması, deneylerin izlenmesi, staj yapılması ve benzeri nedenlerle Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde bulunan kişiler ziyaretçi olarak adlandırılmaktadır. Ziyaretçiler, aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler.

• Ziyaretçiler, Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde deneye tabi tutulan numunelere ilişkin bilgileri, müşterilere ilişkin bilgileri, planlanan veya gerçekleştirilen deneylere ilişkin bilgileri ve deney sonuçlarına ilişkin bilgileri ve bunlara ait belgeleri üçüncü şahıslara (gerçek ya da tüzel) yazılı ya da sözlü olarak veremez.

• Ziyaretçiler Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi personeliyle maddi ve manevi çıkar ilişkisine giremez.

• Ziyaretçiler, deney sistemleri ve bilgisayarları ancak Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli nezaretinde izleyebilir.

• Ziyaretçiler, Laboratuvar Yönetim Sistemi’ ne ilişkin dokümanları, laboratuvar yönetiminin izni olmaksızın inceleyemez ve laboratuvar dışına çıkartamaz.

• Ziyaretçiler, kontrollü geçiş sistemi ile ayrılmış ve giriş kısıtlaması getirilmiş alanları sadece verilen yetki çerçevesinde ve ilgili Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli nezaretinde kullanabilir.

• Ziyaretçilerin, Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi içerisinde fotoğraf çekmesi veya video görüntüsü alması laboratuvar yönetiminin iznine bağlıdır.