Kuartz Kristal Mikroterazi (QCM)

Marka: QSense

Model: Explorer

Açıklama: Kuartz kristal mikro terazisi (QCM), kuartz kristali rezonatörün frekansındaki değişikliği ölçerek birim alan başına kütle değişimini ölçer. Akustik rezonatörün yüzeyinde oksit büyümesi/çürümesi veya film birikmesi nedeniyle küçük bir kütlenin eklenmesi veya çıkarılmasıyla rezonans bozulur. QCM, vakum altında, gaz fazında ve sıvı ortamlarda kullanılabilir. Vakum altında ince film biriktirme sistemlerinde biriktirme hızının izlenmesi için kullanışlıdır. Sıvıda, tanıma bölgeleriyle işlevselleştirilmiş yüzeylere moleküllerin (özellikle proteinlerin) afinitesini belirlemede oldukça etkilidir. QCM, biyomoleküller arasındaki etkileşimleri araştırmak için de kullanılır. Frekans ölçümleri kolayca yüksek hassasiyetle yapılır; bu nedenle, kütle yoğunluklarını 1 μg/cm2'nin altındaki bir seviyeye kadar ölçmek kolaydır. Frekans ölçümüne ek olarak, analize yardımcı olmak için dağılım faktörü (rezonans bant genişliğine eşdeğer) genellikle ölçülür. Yayılma faktörü, rezonansın ters kalite faktörüdür, Q−1 = w/fr; sistemdeki sönümlemeyi ölçer ve numunenin viskoelastik özellikleriyle ilişkilidir.

Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Nuri Burak KİREMİTLER (İletişim: 0352 207 66 66 / 13807) (e-mail: nuriburak@erciyes.edu.tr)